CUW

Centrum Usług Wspólnych w Lubinie
ul. Kilińskiego 10
59-300 Lubin

76 756 02 02
725 570 002

adres www: strona.cuw-lubin.pl
e-mail: cuw@cuw-lubin.pl

ePUAP: /cuwlubin/skrytkaESP

Godziny pracy:
poniedziałek-piątek 7:30 – 15:30

Bank PKO SA:
30 1240 3464 1111 0010 7235 6941

NIP: 692-25-13-047
REGON:
 366377764

Dane do faktur

Nabywca:
Gmina Miejska Lubin
ul. Kilińskiego 10
59-300 Lubin
NIP 692-22-53-959

Odbiorca:
Centrum Usług Wspólnych
w Lubinie
ul. Kilińskiego 10
59-300 Lubin

Kierownictwo:

Arkadiusz Tomczuk

Dyrektor

725 571 002 
atomczuk@cuw-lubin.pl

pok. 015

Anna Ćwian

Główna Księgowa

725 571 005
acwian@cuw-lubin.pl

pok. 017

Anna Gajewska

Kierownik działu organizacji i kadr

725 570 004
agajewska@cuw-lubin.pl

pok. 017

Ochrona Danych Osobowych

Amanda Gaś

Inspektor Ochrony Danych

76 300 01 40

  iodo@amt24.biz