Zatrudnianie pracowników administracji i obsługi

UMOWY O PRACĘ

Lp. Rodzaj umowy Wzór
1.
Umowa o pracę na czas nieokreślony

2.
Umowa o pracę na czas określony

Informacja o warunkach zatrudnienia zgodnie z art. 29 § 3 Kodeksu pracy

Lp. Rodzaj dokumentu Wzór
1.
Informacja o warunkach zatrudnienia (w szkole jest regulamin pracy)

2.
Informacja o warunkach zatrudnienia (w szkole brak regulaminu pracy)

3.
Informacja o warunkach zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego